Stig Bille
Født 1943

Flere af Stig Billes forfædre (mor, far, farfar og oldefar var malere.) Han er delvis autodidakt, dog farvelære og teknik af sin mor og croquis hos “Fuzzi” i Hjørring.